Bel: 06-22869186 | info@body-scan.nl | Winkelwagen
Body-Scan bij RTL4rtl4

Body-Scan in het programma Medical Travel.

Bekijk hier de uitzending terug.

Ontvang tips, schrijf u in voor de nieuwsbrief !

Privacy verklaring

Body Scan, gevestigd aan Stationsplein 49 te Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Medisch Centrum ‘Forum’
Stationsplein 49
1703WD Heerhugowaard
KvK nr. 37118112
www.body-scan.nl
+31622869186

Uw Persoonsgegevens

Body Scan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Body Scan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1.1. Het verwerken van de bestelling en/of dienst (NAW, telefoonnummer, e-mailadres).
1.2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (naam, e-mailadres, telefoonnummer).
1.3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan Body Scan denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle dienstverlening voor de klant (naam, e-mailadres).Wij informeren u over wijzigingen van onze diensten en producten.Uiteraard alleen als u hiervoor niet uitgeschreven bent.
1.4. Voor het opstellen van een factuur, voor onze belastingaangifte.
1.4.1. Op de factuur van het webwinkel staan de volgende gegevens:
• Uw naam, adres en woonplaats,
• De datum van uw bestelling,
• Omschrijving van de producten/onderzoeken,
• De kosten.
1.4.2. Op de factuur voor uw zorgverzekeraar staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren:
• Uw naam, adres en woonplaats,
• Uw geboortedatum,
• De datum van de behandeling/consult/onderzoek,
• Een korte omschrijving van de behandeling/consult/onderzoek, bijvoorbeeld ‘24005 Overige Natuurgeneeskunde’, ‘Ontlastingonderzoek’ en eventueel nog voedingssupplementen,
• De kosten,
• Uw betaalwijze: contant geld en/of via uw bank.
1.5. Het aanleggen van een dossier
Het aanleggen van een dossier is noodzakelijk voor een goede behandeling. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
De gegevens uit uw dossier kunnen nog voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Als Body Scan, vanwege een andere reden, gebruik wil maken van de verstrekte klantgegevens gegevens, dan zal Body Scan deze klant(en) eerst informeren en expliciet de toestemming vragen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Body Scan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Body Scan) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het bewaren van uw dossiergegevens en factuurgegevens is een wettelijke plicht.
Body Scan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens waarborgen

2.1. Body Scan doet zijn best om zijn klant privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Body Scan:
• zorgvuldig omgaat met de persoonlijke en medische gegevens van zijn klanten,
• ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.
2.2. Body Scan heeft als enige toegang tot de gegevens in klantdossier.
2.3. Body Scan heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Body Scan verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Body Scan verstuurt de persoonsgegevens aan een transportbedrijf (DHLparcel en/of PostNL) voor het versturen van uw bestelling.
Voor meer informatie zie de privacyverklaring van  DHLparcel en/of de privacyverklaring van PostNL
Uw persoonsgegevens worden gedeeld met Mollie om de betaling af te handelen. Voor meer informatie over Mollie  zie Mollie-privacyverklaring
Body Scan verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Body Scan gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Body Scan gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de functie reCAPTCHA van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Body Scan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@body-scan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Body Scan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Body Scan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De gegevens die de klant aan Body Scan verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@body-scan.nl

Disclaimer

Body Scan is gerechtigd de inhoud van de Privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Back to Top